Архитектурата е голямо и трудно изкуство, не само поради огромния обхват, който има, но и поради сложните закони, с помощта на които постига своите творчески цели. Овладяването й не може да стане с един замах, и не съществува момент, в който архитектът може да каже, че познава "всички" тайни на архитектурното изкуство. Ето защо ви предлагаме заедно да открием  част от истината за архитектурата - единственото изкуство, в което може да живеем.
    Архитектурата е съчетаване на функцията с формата за получаване на оптимален, както за използване така и на визия продукт. С наша помощ и чрез средствата на техниката  ще получите целесъобразна, удобна и естетически устроена пространствена среда, задоволяваща материалните и духовните ви потребности. За да останете доволни ние ви предлагаме проектиране на цялостния процес на една сграда, от градоустроиствените и предпроектните проучвания до интериора, както и редица спомагателни услуги към проектирането.

Градоустройство:
Проектиране  на Подробни устройствени планове.
Според устройствените цели и задачи и в зависимост от конкретната необходимост  ПУП  се изработват в един от следните видове:
 • План за регулация и застрояване (ПРЗ) - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • План за застрояване (ПЗ);
 • Работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне.

Архитектурно проектиране:
 • Изготвяне на предпроектни проучвания за всички видове сгради: обществени, жилищни, промишлени, аграрни;
 • Изготвяне на идеини , технически и работни проекти за всички видове сгради: обществени, жилищни, промишлени, аграрни;
 • Изготвяне на проекти за реконструкция и обновление на всички видове сгради;
 • Извършване на авторски надзор върху реализирането на проектираните обекти.

Интериорно проектиране:
Интериорно проектиране и оформление на всички видове обекти:
 • Хотели;
 • Еднофамилни къщи;
 • Апартаменти;
 • Заведения;
 • Офиси;
 • Магазини;
 • и други;
 • Извършване на авторски надзор върху реализирането на проектираните обекти.

Дизайн и реклама:
 • проектиране на мебели за интериора;
 • дизайн на различни продукти за интериорното оформление;
 • дизайн на лого;
 • уебдизайн;
 • фирмен стил;
 • презентаций;
 • рекламни албуми;
 • рекламни CD - та.

Визуализация и анимация:
Искате да видите архитектурния си проект още преди да бъде реализиран! 
3D визуализацията e неразделна част  от всеки архитектурен проект. Чрез нея, както и анимационното клипче, можете да спестите значителни ресурси, да привлечете клиенти и потенциални купувачи.Ето защо за възможно най-доброто представяне на вашият проект ние ви предлагаме:

Екстериорни Визуализации:
 • Визуализация в картинков формат  с висока резолюция
 • Виртуална разходка около вашата сграда (анимация)
 • 2D и 3D цветни разпределения

Интериорни Визуализации:
 • Визуализация в картинков формат с висока резолюция
 • Виртуална разходка в интериора (анимация)
 • 2D и 3D цветни разпределения

Цветни Разпределения:
 • 2D цветни разпределения
 • 3D цветни разпределения

Колко ще ми струва една 3D визуализация и анимация?
Бюджетът за всяка архитектурна 3D визуализация е различен. Много важно е големината на недвижимия имот, детайлите на сградата, детайлите на околнота среда, дали желаете да има видео, интериори, специални ефекти, анимирани автомобили, срок на изпълнението и т.н. Реално тези специфични характеристики определят трудоемкостта и продължителността на разработката на проекта, а от там и цената за неговото изпълнение. Поради тези причини не може да се даде една цена която да отговри на изискванията за всички обекти и за всеки се изготвя отделна детайлна оферта.

Какво е необходимо за изготвянето на оферта?

За екстериор:
 • Архитектурни планове, фасади, разрези (хоризонтални и вертикални), детайли по сградата, както и ситуация с околна среда; 
 • Описание или снимки на използваните материали (текстури);
 • Последователни снимки на региона;

За интериор:
 • Архитектурни разпределения на помещението (включващи и разположението на мебелите), планове на настилките, софити ( план на окачения таван), разрези и разгъвки.
 • Описание или снимки на интериорния дизайн

Препоръчително е плановете да са в .dwg формат